داستان جالب (راز خوشبختی),راز خوشبختی,دو قطره روغن,داستان جالب کوتاه, داستان جالب و اموزنده

داستان جالب (راز خوشبختی)

داستان جالب (راز خوشبختی) داستان راز خوشبختی و غافل شدن از دو قطره روغن کاسبی پسرش را فرستاد تا راز خوشبختی را از فرزانه ترین فرد روزگار بیاموزد. پسرک چهل روز در بیابان ها راه رفت تا سرانجام به قلعه زیبایی بر .... ادامه نوشته