داستان حکمت آموز کوتاه(دکتر مرتضی شیخ),دکتر مرتضی شیخ,داستان حکیمانه کوتاه,داستان های کوتاه حکیمانه

داستان حکمت آموز کوتاه(دکتر مرتضی شیخ)

داستان حکمت آموز کوتاه(دکتر مرتضی شیخ) دکتر مرتضی شیخ ، پزشک انسان دوستی است که در دوران کودکی من در مشهد مشغول طبابت بود و کسی از اهالی مشهد نیست که نامی از او یا خاطره ای از او نداشته باشد .... ادامه نوشته