افسانه دیوار کج کاخ کسری انوشیروان,دیوار کج کاخ کسری انوشیروان,دیوار کج کاخ کسری,کاخ کسری,دیوار کج کاخ انوشیروان

داستان کوتاه آموزنده (افسانه دیوار کج کاخ کسری انوشیروان)

داستان کوتاه آموزنده (افسانه دیوار کج کاخ کسری انوشیروان) وقتی کارگزاران انوشیروان ساسانی در حال بنا کردن کاخ کسرا بودند به او اطلاع دادند که برای پیشبرد کار ناچارند برخی از خانه هایی که در نقشه بارگاه ساسانی قرار گرفته اند .... ادامه نوشته