بخشودگی زناشویی,بخشش زناشویی

بخشودگی زناشویی

بخشودگی زناشویی رابطه بین بخشودگی رناشویی و سلامت روانی همسران بخشش و گذشت، فرآیند چشم پوشی ارادی از حق عصبانیت و انزجار از عمل ارتکابی زیان آور تعریف شده و معمولا ماهیتی امتدادی دارد. از این رو، برخی آن را وظیفه اخلاقی .... ادامه نوشته