داستان حکمت آموز کوتاه(رابطه کش شلوار و پیشرفت‎),رابطه کش شلوار و پیشرفت,داستانهای حکمت آموز,داستانهای حکمت آموز کوتاه

داستان حکمت آموز کوتاه(رابطه کش شلوار و پیشرفت‎)

داستان حکمت آموز کوتاه(رابطه کش شلوار و پیشرفت‎) طرف نشسته بوده پشت ماشین بنز آخرین مدل و داشته صد و هشتاد تا تو اتوبان میرفته، یهو میبینه یک موتور گازی ازش جلو زد! خیلی شاکی میشه، پا رو میگذاره رو گاز، .... ادامه نوشته