داستان جالب(هواپیمای طوفان زده و دختر آرام خلبان),هواپیمای طوفان زده و دختر آرام خلبان,داستان جالب

داستان جالب(هواپیمای طوفان زده و دختر آرام خلبان)

داستان جالب(هواپیمای طوفان زده و دختر آرام خلبان) ماجرای کشیش و هواپیمای طوفان زده و دختر آرام خلبان کشیش سوار هواپیما شد. کنفرانسی تازه به پایان رسیده بود و او می‎رفت تا در کنفرانس دیگری شرکت کند. می‎رفت تا خلق خدا را .... ادامه نوشته