داستان حکمت آموز کوتاه(راننده تاکسی عاشق و چهارشنبه آخر ماه),راننده تاکسی عاشق و چهارشنبه آخر ماه,داستانهای حکمت آموز

داستان حکمت آموز کوتاه(راننده تاکسی عاشق و چهارشنبه آخر ماه)

داستان حکمت آموز کوتاه(راننده تاکسی عاشق و چهارشنبه آخر ماه) صبح ها مسیر ثابتی دارم و اگر عجله نداشته باشم آنقدر در ایستگاه منتظر می مانم تا تاکسی مورد علاقه ام برسد. در واقع راننده این تاکسی را دوست دارم. راننده .... ادامه نوشته