خودآزمایی سینه ها ویژه خانم ها,چکونگی معاینه سینه, روش معاینه سینه

خودآزمایی سینه ها، ویژه خانم ها

خودآزمایی سینه ها، ویژه خانم ها اگر سرطان پستان در مراحل اولیه کشف شود، بیشتر افراد مبتلا به آن با موفقیت می‌توانند درمان شوند به این دلیل است که خودآزمایی پستان، ماموگرافی و چک آپ‌های انجام شده توسط پزشکان حیاتی هستند. .... ادامه نوشته