روابط زناشویی خشن,رابطه ی زناشویی خشن,خشونت زناشویی,خشونت زناشویی + دلیل

خشونت زناشویی + دلیل

خشونت زناشویی + دلیل رابطه ی زناشویی خشن در هر دو جنس مرد و زن تمایل به رابطه جنسی خشن میتواند وجود داشته باشد ، بطور کلی تمایل و لذت از خشونت در رابطه جنسی به شرط لذت برای فاعل نشانه سادیسم .... ادامه نوشته