داستان حکمت آموز کوتاه(زندگی از نگاه اسکندرمقدونی),داستان حکیمانه کوتاه,داستان های کوتاه حکیمانه,داستان های کوتاه و حکیمانه

داستان حکمت آموز کوتاه(زندگی از نگاه اسکندرمقدونی)

داستان حکمت آموز کوتاه(زندگی از نگاه اسکندرمقدونی) مورخان می‌نویسند: اسکندر روزی به یکی از شهرهای ایران (احتمالا در حوالی خراسان) حمله می‌کند. ولی با کمال تعجب مشاهده می‌کند که دروازه آن شهر باز است و با اینکه خبر آمدن او در .... ادامه نوشته