داستان زن باهوش و ضیافت شام سیاستمدار انگلستان,زن باهوش و ضیافت شام سیاستمدار انگلستان,زن باهوش,ویلیام گلادستون

داستان کوتاه آموزنده(زن باهوش و ضیافت شام سیاستمدار انگلستان)

داستان کوتاه آموزنده(زن باهوش و ضیافت شام سیاستمدار انگلستان) خانم جذابی با آقای ویلیام گلادستون سیاستمدار برجسته انگلیسی شام خورد. شب بعد در ضیافت شامی شرکت کرد و در کنار رقیب برجسته ی گلاداستون، بنجامین دیزرانیلی نشست. ویلیام گلادستون و بنجامین دیزراییلی .... ادامه نوشته