مردان هم دچار سرطان سینه می شوند,سرطان سینه در مردان,سرطان سینه مردان

مردان هم سرطان سینه می گیرند

مردان هم سرطان سینه می گیرند سرطان سینه در مردان مردان هم ممکن است دچار سرطان سینه شوند. البته نوع توده سرطانی در آن‌ها به‌دلیل نوع بافت سینه مردان، متفاوت است و احتمال خطر ایجاد آن هم به‌مراتب کمتر از خانم‌هاست، با .... ادامه نوشته