ارتباط سنگها با ماه تولد,جدول خواص سنگ ها,جدول سنگ ماهها,سنگ ماههای تولد

ارتباط سنگها با ماه تولد

ارتباط سنگها با ماه تولد سنگ ماه تولد توضیحات و خواص یاقوت کبود (سفایر)  فروردین، اردیبهشت، شهریور، مهر، آذر، دی، بهمن یاقوت کبود نماد قداست، عقل و خرد است.یاقوت کبود ایجاد خوشبختی، شادی، عشق ورزی، آرامش، شجاعت، محافظت در برابر امواج منفی،یاقوت کبود از بین برنده .... ادامه نوشته