ازدواج + رابطه جنسی نا مشروع,ازدواج با فردی که رابطه جنسی نامشروع داشته,زناشویی پرسش و پاسخ

ازدواج + رابطه جنسی نامشروع

ازدواج + رابطه جنسی نامشروع پرسش و پاسخ مسائل زناشویی چگونه به دختر و پسری که قبلا رابطه جنسی داشته اعتماد کنیم فارق از مسائل جنسیتی هر فردی چنانچه به اشتباهات گذشته خود پی برده باشد ، و پذیرفته باشد که اعمالی که .... ادامه نوشته