شب یلدا کدام شب است,شب یلدا,شب یلدا چگونه شبی است

شب یلدا کدام شب است

شب یلدا کدام شب است شب یلدا چگونه شبی است دیر زمانی است که مردمان ایرانی و بسیاری از جوامع دیگر، در آغاز فصل زمستان مراسمی‌ را برپا می‌دارند که در میان اقوام گوناگون، نام‌ها و انگیزه‌های متفاوتی دارد. در ایران و .... ادامه نوشته