عابد گرسنه و ممانعت سگ,عابد گرسنه و طلب نان از آتش پرست و ممانعت سگ,عابد گرسنه و طلب نان از آتش پرست,عابد گرسنه و سگ آتش پرست

داستان کوتاه آموزنده(عابد گرسنه و ممانعت سگ)

داستان کوتاه آموزنده(عابد گرسنه و طلب نان از آتش پرست و ممانعت سگ) روزی روزگاری، مرد عابد خداپرستی بود که در عبادتکده ای در دل کوه راز و نیاز خدا می کرد. آن قدر مقام و منزلتش پیش خدا زیاد شده .... ادامه نوشته