واقعه عاشورا حضرت ابوالفضل,عاشورا حضرت ابوالفضل,نقش حضرت ابوالفضل در عاشورا

نقش حضرت ابوالفضل در عاشورا

نقش حضرت ابوالفضل در عاشورا نقش حضرت ابوالفضل در واقعه عاشورا حضرت عباس وقتی دید بیشتر یاران امام به شهادت رسیدند به برادرانش (عثمان – جعفر- عبدالله) فرمود پیش از من به میدان بروید و فدا شوید تا من شهادت و اخلاص .... ادامه نوشته