چرا واقعه عاشورا اتفاق افتاد؟,چرا قیام عاشورا اتفاق افتاد,چرا عاشورا رخ داد

چرا واقعه عاشورا اتفاق افتاد؟

چرا واقعه عاشورا اتفاق افتاد؟ چرا قیام عاشورا اتفاق افتاد سخن درباره واقعه عاشورا بدون بررسی اتفاقات تاریخی قبل از آن صحیح نخواهد بود؛ همانگونه که تشخیص تفاوت عملکرد متفاوت امام حسن و حسین علیهما السلام نیز محتاج شرح وقایع گذشته است .... ادامه نوشته