داستان جالب (عشق واقعی صوفی و خواهر معشوق),عشق واقعی صوفی و خواهر معشوق,عشق واقعی

داستان جالب (عشق واقعی صوفی و خواهر معشوق)

داستان جالب (عشق واقعی صوفی و خواهر معشوق) شیخ عطار داستان صوفی را ذکر می‌کند که در راهی با دختر پادشاه همسفر بود، باد پرده محمل را کنار زد، او صورت دختر را دید و عاشق جمال او شد (به منظور .... ادامه نوشته