جراحی زیبایی واژن از نگاه دانشگاه زنان و زایمان آمریکا

جراحی زیبایی واژن از نگاه دانشگاه زنان و زایمان آمریکا

جراحی زیبایی واژن از نگاه دانشگاه زنان و زایمان آمریکا آمار عمل زیبایی و درمانی تنگ کردن واژن چند سالی است در کشور ما مانند دیگر جراحی های زیبایی بیشتر شده. اگر چه تبلیغاتی که برای این نوع عمل انجام می .... ادامه نوشته