خواص دارویی گیاه چوبک,گیاه چوبک, خواص گیاه چوبک, نام علمی گیاه چوبک, عکس گیاه چوبک, کاربرد گیاه چوبک, شکل گیاه چوبک, در مورد گیاه چوبک

خواص دارویی گیاه چوبک

خواص دارویی گیاه چوبک ریخت شناسی: درختچه ای کوچک است پوست آن به رنگ کبود صاف یا کمی کرکدار برگهایش کشیده نوک تیز و گلهایش در مجموعه ای در روی یک پایک بلند قرار دارد نام‌های دیگر آن: چوبک اشنان، چوبه، اسپرون، آذربو، .... ادامه نوشته