داستان کوتاه آموزنده (ارزش نجات دادن),مردی که پسربچه را از غرق شدن نجات داد,ارزش نجات دادن,پسر بچه و غرق شدن,غرق شدن,طوری زندگی کن

داستان کوتاه آموزنده (ارزش نجات دادن)

داستان کوتاه آموزنده (مردی که پسربچه را از غرق شدن نحات داد) روزی مردی جان خود را به خطر انداخت تا جان پسر بچه ای را که در دریا در حال غرق شدن بود نجات دهد. اوضاع آنقدر خطرناک بود که .... ادامه نوشته