داستان کوتاه آموزنده(ثروت کوروش),ثروت کوروش,ثروت,ثروت اصلی,ثروت من اینجاست,غنیمت های جنگی,داستان کوتاه آموزنده از بزرگان

داستان کوتاه آموزنده(ثروت کوروش)

داستان کوتاه آموزنده(ثروت کوروش) زمانی کزروس به کوروش بزرگ گفت چرا از غنیمت های جنگی چیزی را برای خود بر نمی داری و همه را به سربازانت می بخشی. کوروش گفت اگر غنیمت های جنگی را نمی بخشیدیم الان دارایی من .... ادامه نوشته