داستان کوتاه و جذاب(اول رئیس) ,داستانهایی از مدیریت, غول چراغ جادو و منشی و رئیس و مدیر فروش,اول رئیس

داستان کوتاه و جذاب(اول رئیس)

داستان کوتاه و جذاب(اول رئیس) غول چراغ جادو، منشی، رئیس و مدیر فروش یه روز مسؤول فروش، منشی دفترو مدیر شرکت برای ناهار به سمت سلف قدم می زدند. یهو یه چراغ جادو روی زمین پیدا می کنن و روی اون رو .... ادامه نوشته