داستان جالب (فاصله یک مشکل تا راه حل آن),فاصله یک مشکل تا راه حل آن,داستان جالب و اموزنده, داستان جالب کوتاه

داستان جالب (فاصله یک مشکل تا راه حل آن)

داستان جالب (فاصله یک مشکل تا راه حل آن) فاصله یک مشکل تا راه حل آن به اندازه فاصله زانو تا زمین روزی دو مرد جوان نزد استادی آمدند و از او پرسیدند: فاصله بین: "دچار یک مشکل شدن، تا یافتن راه .... ادامه نوشته