داستان کوتاه و جذاب(فرد بیسواد),فرد بیسواد,نجات مردی در چاه ,نجات توسط فرد بیسواد,داستان کوتاه, داستان کوتاه آموزنده, داستان کوتاه جالب, داستان آموزنده

داستان کوتاه و جذاب(فرد بیسواد)

داستان کوتاه و جذاب( افتادن مردی در چاه و نجات او توسط فرد بیسواد) روزی مردی داخل چاهی افتاد و بسیار دردش آمد. یک روحانی او را دید و گفت : حتما گناهی انجام داده‌ای. یک دانشمند عمق چاه و رطوبت خاک آن را .... ادامه نوشته