داستان جالب (فرزندان کشاورزی),فرزندان کشاورزی,پاسخ پادشاه ایران,داستان جالب کوتاه

داستان جالب (فرزندان کشاورزی)

داستان جالب (فرزندان کشاورزی) داستان فرزندان کشاورزی که می خواستند جنگاور شوند و پاسخ پادشاه ایران نیمروز بود کشاورز و خانواده اش برای نهار خود را آماده می کردند. یکی از فرزندان گفت در کنار رودخانه هزاران سرباز اردو زده اند چادری .... ادامه نوشته