داستان حکمت آموز کوتاه(فروشنده واقعی),فروشنده واقعی,فروش قایق و بلیزر,داستان حکمت آموز

داستان حکمت آموز کوتاه(فروشنده واقعی)

داستان حکمت آموز کوتاه(فروشنده واقعی) فروشنده واقعی- فروش قایق و بلیزر یک پسر تگزاسی برای پیدا کردن کار از خانه به راه افتاده و به یکی از این فروشگاهای بزرگ که همه چیز می فروشند (Everything under a roof) در ایالت کالیفرنیا .... ادامه نوشته