داستان کوتاه آموزنده(فقیر کیست),فقیر کیست,تفاوت نگرش پسر پولدار با پدرش در مورد: فقیر کیست,تفاوت نگرش پسر پولدار با پدرش,نشان دادن فقر,داستان کوتاه آموزنده از بزرگان

داستان کوتاه آموزنده(فقیر کیست)

داستان کوتاه آموزنده(تفاوت نگرش پسر پولدار با پدرش در مورد: فقیر کیست) روزی یک مرد ثروتمند، پسر بچه کوچکش را به یک روستا برد تا به او نشان دهد مردمی که در آنجا زندگی می کنند، چقدر فقیر هستند. آن دو، .... ادامه نوشته