نقش قسمت در ازدواج,نقش بخت و قسمت در ازدواج, بخت ازدواج

نقش قسمت در ازدواج

نقش قسمت در ازدواج نقش بخت و قسمت در ازدواج «قسمت» به معانی مختلفی به کار برده می شود که اعتقاد به برخی از آن ها، موجه است و به برخی دیگر ناموجه و بی دلیل. قسمت به این معنا که: «یک .... ادامه نوشته