داستان کوتاه آموزنده (قلم یا کلنگ قاضی),قلم یا کلنگ قاضی, قلم خانه ویران کن,قاضی و قلم خانه ویران کن,داستان کوتاه آموزنده از بزرگان

داستان کوتاه آموزنده (قلم یا کلنگ قاضی)

قلم یا کلنگ قاضی قلمی از قلمدان قاضی افتاد. شخصی که آنجا حضور داشت گفت: جناب قاضی کلنگ خود را بردارید. قاضی خشمگین پاسخ داد: مردک این قلم است نه کلنگ. تو هنوز کلنگ و قلم را از هم باز نشناسی؟ مرد گفت: .... ادامه نوشته