حکایت یک ضرب المثل(قمپز در کردن),قمپز در کردن,ضرب المثل قمپز در کردن,حکایت قمپز در کردن,داستان قمپز در کردن,قمپز در کردن یعنی چه,ضرب المثل ها,حکایتها و ضرب المثل ها

حکایت یک ضرب المثل(قمپز در کردن)

حکایت یک ضرب المثل(قمپز در کردن) حتما مثل قمپز در کردن را شنیده اید. قمپز ( واژه ترکی ) نوعی توپ جنگی سَرپُر بود که دولتِ امپراطوری عثمانی در جنگهایش با ایران مورد استفاده قرار می داد. این توپ اثر تخریبی .... ادامه نوشته