داستان جالب (پرداخت بهای واقعی نمک),پرداخت بهای واقعی نمک,قیمت نمک,داستان جالب کوتاه

داستان جالب (پرداخت بهای واقعی نمک)

داستان جالب (پرداخت بهای واقعی نمک) داستان پرداخت بهای واقعی نمک-گران نخرید و حتی ارزان هم مردی دوستانش را به خانه دعوت کرد، و برای شام قطعه ای گوشت چرب و آبدار پخت. ناگهان، پی برد که نمک تمام شده است. پسرش .... ادامه نوشته