داستان جالب (لقمان و سه پند به پسرش),لقمان و سه پند به پسرش,داستان خواندنی, داستان خواندنی جالب, داستان خواندنی وجالب

داستان جالب (لقمان و سه پند به پسرش)

داستان جالب (لقمان و سه پند به پسرش) لقمان و سه پند به پسرش:بهترین غذا، بستر و خانه روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو سه پند می دهم که کامروا شوی: اول این که سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان .... ادامه نوشته