آموزش تصویری ماساژ سر هندی

ماساژ سر هندی بیش از چهار هزار سال به عنوان بخشی از زندگی روزمره خانواده ها و به عنوان یک شکل از درمان، در هند انجام می شود. ماساژ سر هندی در سال ۱۹۷۰ به غرب آورد شد و گوش ها، .... ادامه نوشته