مايع مني نجس است,مايع منی مرد,مايع منی چگونه است

مایع منی نجس است

مايع منی نجس است چنانچه میدانیم افسردگی یکی از شایع ترین مشکلات روحی روانی عصر حاضر است که تعداد کثیری از افراد را در دام خود کشیده است. محققان و پژوهشگران علوم بهداشتی همواره بر آن بوده اند تا کلیه عوامل .... ادامه نوشته