داستان کوتاه آموزنده (مزرعه دار و مترسک),مزرعه دار و مترسک,مزرعه دار و مترسک ها در مزرعه های همسایه,داستان کوتاه آموزنده

داستان کوتاه آموزنده (مزرعه دار و مترسک)

مزرعه دار و مترسک ها در مزرعه های همسایه یک روز مرد مزرعه داری برای اینکه مزرعه اش از خیلی چیزها در امان بمونه تصمیم گرفت تا یک مترسک درست بکنه. دست به کار شد و شروع به ساختن یک مترسک .... ادامه نوشته