متن زیارت اربعین حسینی, زیارت اربعین متن,متن زیارت اربعین

متن زیارت اربعین حسینی

 متن زیارت اربعین حسینی زیارت اربعین متن زیارت امام حسین(ع) و زیارت اربعین از اعمال حسنه اربعین حسینی عنوان شده‌اند. کیفیت زیارت حضرت امام حسین علیه السّلام در روز اربعین به دو صورت رسیده: زیارت اربعین متن و ترجمه اول: زیارتی است که شیخ در .... ادامه نوشته