داستان کوتاه آموزنده(میکل آنژ مجسمه ساز),میکل آنژ مجسمه ساز,میکل آنژ مجسمه داوود, مجسمه داوود اثر میکل آنژ, مجسمه حضرت داوود اثر میکل آنژ, مجسمه حضرت داوود میکل آنژ

داستان کوتاه آموزنده(میکل آنژ مجسمه ساز)

داستان کوتاه آموزنده(میکل آنژ مجسمه ساز) می گویند در زمانهای دور پسری بود که به اعتقاد پدرش هرگز نمی توانست با دستانش کار با ارزشی انجام دهد. این پسر هر روز به کلیسایی در نزدیکی محل زندگی خود می رفت و ساعتها .... ادامه نوشته