چرا محرم ماه حرام است,چرا محرم حرام است,محرم ماه حرام

چرا محرم ماه حرام است

همه روزها و شب‌ها مخلوق خداست و هیچ زمانی به خودی خود بر «زمان» دیگر برتری ندارد؛ ولی برخی از روزها، شب‌ها و ماه‌ها به خاطر علل و حوادثی، برتری و قداست خاصی پیدا می‌کنند. چه ماههای حرام است؟ ماه‌های قمری از .... ادامه نوشته