داستان کوتاه آموزنده (بز زندگی),بز زندگی,مرشد و کشتن بز,بز خانواده فقیر,موانع رشد,داستان کوتاه آموزنده زیبا

داستان کوتاه آموزنده (بز زندگی)

دستور مرشد برای کشتن بز زندگی روزگاری مرید و مرشدی خردمند در سفر بودند. در یکی از سفرهایشان در بیابانی گم شدند و تا آمدند راهی پیدا کنند شب فرا رسید. نا گهان از دور نوری دیدند و با شتاب سمت .... ادامه نوشته