چهار فصل زندگی,مردی که چهار پسر داشت و چهار فصل زندگی,مردی که چهار پسر داشت, پیرمرد و درخت گلابی,پیرمرد وچهار پسرش

داستان کوتاه آموزنده(چهار فصل زندگی)

داستان کوتاه آموزنده(مردی که چهار پسر داشت و چهار فصل زندگی) مردی چهار پسر داشت. آنها را به ترتیب به سراغ درخت گلابی ای فرستاد که در فاصله ای دور از خانه شان روییده بود. پسر اول در زمستان، دومی در بهار، .... ادامه نوشته