پیرمرد نابینا و کارگر یک دست,سفیدکاری منزل پیرمرد نابینا و کارگر یک دست,داستان پیرمرد نابینا,کارگر یک دست و پیرمرد نابینا

داستان کوتاه آموزنده(پیرمرد نابینا و کارگر یک دست)

داستان کوتاه آموزنده(سفیدکاری منزل پیرمرد نابینا و کارگر یک دست) پیرزنی برای سفیدکاری منزلش کارگری را استخدام کرد. وقتی کارگر وارد منزل پیرزن شد، شوهر پیر و نابینای او را دید و دلش برای این زن و شوهر پیر سوخت. اما در .... ادامه نوشته