آموزش بافت کاسه قلاب بافی

آموزش بافت کاسه قلاب بافی برای درست کردن یه کاسه قلاب بافی شده باید از رومیزیهای کوچیک قلاب بافی استفاده کنید. بنابر این : ۱-  ابتدا یه رومیزی کوچیک دایره با نخ های رنگی برای این منظور ببافید.مدل رومیزی شما نقش کاسه .... ادامه نوشته