شش شیوه سلامتی برای کاهش بیماری قلبی زنان

شش شیوه سلامتی برای کاهش بیماری قلبی زنان

شش شیوه سلامتی برای کاهش بیماری قلبی زنان راه های کاهش بیماری قلبی زنان یک مطالعه که به تازگی انجام شده است نشان می دهد که با رعایت شش شیوه سالم زندگی می توان از بروز سه چهارم حملات قلبی در زنان .... ادامه نوشته