داستان کوتاه و جذاب(الماس وجود),الماس وجود,کشاورز و کشف معدن الماس, کشف معدن الماس,مزرعه الماس,داستان کوتاه, داستان کوتاه آموزنده, داستان کوتاه جالب

داستان کوتاه و جذاب(الماس وجود)

داستان کوتاه و جذاب( الماس وجود- کشاورزی به دنبال کشف معدن الماس) کشاورزی افریقایی در مزرعه اش زندگی خوب و خوشی را با همسر و فرزندانش داشت. یک روز شنید که در بخشی از افریقا معادن الماسی کشف شده اند و مردمی .... ادامه نوشته