داستان کوتاه و جذاب(آفرینش کلاغ و طوطی),آفرینش کلاغ و طوطی,آفرینش زاغ و قناری,نیك گزینى خداوند,طوطی در قفس,کلاغ آزاد

داستان کوتاه و جذاب(آفرینش کلاغ و طوطی)

داستان کوتاه و جذاب(آفرینش کلاغ و طوطی) کلاغ و طوطی هر دو سیاه و زشت آفریده شدند. طوطی شکایت کرد و خداوند او را زیبا کرد. ولی کلاغ گفت : هر چه از دوست رسد نیکوست. و نتیجه آن شد که می .... ادامه نوشته