داستان حکمت آموز کوتاه(کمک به دو دانشجو و مردم لهستان),کمک به دو دانشجو و مردم لهستان,خاطره ای از آرون گاندی,داستان حکمت آموز, داستان های حکمت آموز

داستان حکمت آموز کوتاه(کمک به دو دانشجو و مردم لهستان)

هربرت هوور داستان حکمت آموز کوتاه(کمک به دو دانشجو و مردم لهستان) داستان رویدادی که در سال ۱۸۹۲در دانشگاه استنفورد اتّفاق افتاد: دانشجویی ۱۸ ساله در تلاش بود تا شهریه اش را تأمین کند. یتیم بود و نمی دانست به کجا روی آورد .... ادامه نوشته