گروه ۹۹,گروه ۹۹ و آزمودن حرص و طمع توسط پادشاه,آزمودن حرص و طمع

داستان کوتاه و جذاب(گروه ۹۹)

داستان کوتاه و جذاب( گروه ۹۹ و آزمودن حرص و طمع توسط پادشاه) پادشاهی که یک کشور بزرگ را حکومت می کرد، باز هم از زندگی خود راضی نبود. اما خود نیز علت را نمی دانست تا روزی که در کاخ .... ادامه نوشته