آینه

اجزای سفره هفت سین + نماد

مطلب اختصاصی سرزه معرفی اجزای سفره هفت سین (اجزای اصلی) در سفرهٔ هفت سین معمولاً هفت جزء یا بیشتر که با حرف سین آغاز می‌شوند قرار می‌گیرد که معمولاً از مجموعهٔ زیر انتخاب می‌شوند: سیر، سیب، سبزه، سنجد، سرکه، سمنو، سماق، سنبل، سکه، .... ادامه نوشته